nagradna igra za maderoterapijo


Nagradna igra za maderoterapijo

Tukaj lahko izveš več informaci o nagradni igri za maderoterapijo:

 

https://www.facebook.com/maderoterapija.si/

 

Objava nagrajencev:

  • FB nagradna igra 13.2. , nagrajenka Almira Dizdarević
  • FB velikonočna nagradna igra, 8.4., nagrajenke:

1. maska Mini Bini – Maja Vivod

2. valjček za maderoterapijo – Gabriela Kodric

3. olje za masažo – Darja Furh

4. solni piling – Veronika Pernat

 

V koliko nisi imela sreče pri nagradni igri in bi rada kupila pripomočke za maderoterapijo, obišči spletno trgovino https://shop.maderoterapija.si/sl_SI/

 

PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER NA FACEBOOKU:

 

Organizator nagradnih iger je MADEROTERAPIJA po PERFECTBODY METODI, podjetje Perfect Body Academy d.o.o., Popovičeva 13, Maribor, SI76574245, info@maderoterapija.si

 

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen zaposlenih pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno, vpišite komentar.

3. Podelitev nagrad
Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo najpozneje tretji delovni dan po koncu nagradne igre v prostorih podjetja Perfect Body Academy d.o.o. in bodo objavljani na Fb zvečer.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine
V kolikor je nagrada vredna manj kot 42 EUR, akontacije dohodnine ni potrebno odvesti. Če je nagrada več kot 42 eur, je potrebno pred prevzemmom nagrade potrebno poslati vse podatke in davčno številko, plačilo akontacije dohodnine je na strani izvajalca nagradne igre, podjetja Perfect Body d.o.o.. Če se v 7 dneh ne pošlje davčna številka, prevzem nagrade ni možen.Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 7 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

7. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.maderoterapija.si) in facebook Maderotherapy-perfectbody. Seznam nagrajencev hrani podjetje Perfect Body Academy d.o.o. na sedežu podjetja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Z sodelovanjem v nagradna igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Perfect Body Academy d.o.o., Popovičeva 13, Maribor

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Maderotherapy-perfectbody  in na spletni strani www.maderoterapija.si.

 

Vsak teden prirejamo novo nagradno igro, kjer imaš možnost pridobiti nagrado – pripomoček za maderoterapijo za preoblikovanje telesa, pomlajevanje obraza, dvigovanja prsi.

 

Pripomočke za maderoterapijo lahko kupiš v spletni trgovini za maderoterapijo – https://shop.maderoterapija.si/sl_SI/