FSC certifikat za lesene valjčke

FSC certifikat za lesene valjčke za maderoterapijo

 

Ustanova Forest Stewardship Council (FSC) je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z gozdovi po vsem svetu.

 

FSC certifikat za lesene valjčke za maderoterapijo

FSC certifikat za lesene valjčke za maderoterapijo

 

FSC je zagotovilo kupcem, da proizvajalci izdelkov, ki nosijo ta certifikat:

 • Podpirajo okolju primerno, družbeno koristno in gospodarno upravljanje z gozdovi.
 • Podpirajo uporabo domicilnih drevesnih vrst.
 • Ohranjajo biotsko raznovrstnost, reprodukcijsko sposobnost gozdov in ekoloških procesov v njih.
 • Pomagajo lokalni in širši družbi, da uživa dolgoročne koristi zaradi ohranjanja gozdnih virov ob upoštevanju dolgoročnega, trajnostnega načrtovanja upravljanja z gozdovi.
 • Podpirajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavlja dovolj donosa, ki ne gre na račun gozdnih virov, ekosistema ali prizadetih lokalnih skupnosti.

Torej na kratko – Izdelki z oznako FSC so neodvisno potrjeni in potrošnikom zagotavljajo, da prihajajo iz gozdov, kjer so izpolnili socialne, gospodarske in ekološke potrebe sedanjih in prihodnjih generacij.

 

FSC – Forest Stewardship Counci

FSC certifikat za lesene valjčke za maderoterapijo

FSC certifikat za lesene valjčke za maderoterapijo

FSC – Forest Stewardship Council (ustanovljen leta 1953) je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Bonnu (Nemčija), ki je v Evropi vzpostavila mednarodni sistem certificiranja gozdov. Organizacija stremi k ohranitvi gozdov in vzpodbuja odgovorno gospodarjenje z njimi, podpirajo pa jo okoljevarstvene organizacije kot na primer WWF, Greenpeace in mnoge druge nevladne organizacije. Deset obvezujočih načel in 56 kriterijev za gospodarjenje z gozdom je namenjenih tako preprečevanju nekontrolirane sečnje in kršenja človekovih pravic, kot tudi zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

Načela in kriteriji so detajlni in prilagojeni lokalnim pogojem, saj se lahko le tako ohrani raznolikost, ki obstaja med gozdovi in pokrajinami po svetu.

10 načel FSC:

 • Usklajenost med pomembnimi državnimi zakoni ter mednarodnimi sporazumi in pogodbami.
 • Odobravanje in zaščita lastninske pravice pri uporabi zemlje in gozdnih virov.
 • Odobravanje in zaščita pravic avtohtonih populacij, živečih v gozdovih.
 • Upoštevanje pravic delavcev in lokalnih skupnosti, skrb za varnost na delovnem mestu ter skrb za ekonomsko in družbeno blagostanje.
 • Spodbujanje učinkovite uporabe raznih proizvodov in storitev ter ekoloških in družbenih koristi, ki nam jih gozdovi ponujajo.
 • Ohranjanje naravne raznolikosti, zaščita pokrajine, delovanje v skladu s cilji ekologije ter stabilnosti in celovitosti gozdov.
 • Izvajanje načrta o gospodarjenju z gozdovi, primernega za oceno in usklajevanje pomembnih intervencij, z jasnimi in dolgoročnimi cilji.
 • Sledenje in ocenjevanje gozdov, aktivnosti gospodarjenja ter ocenjevanje relavantnih vplivov.
 • Vzdrževanje gozdov z visoko ekološko in naravno vrednostjo, značilnim zaščitnim delovanjem ali pa z  izjemnim  zgodovinsko/kulturnim pomenom.
 • Gospodarjenje z gozdnimi nasadi v skladu z predhodno določenimi načeli, ampak s ciljem zmanjšati posege v naravne gozdove ter spodbujati obnovo in  ohranjanje naravnih gozdov.

 

Več o organizaciji FSC – Forest Stewardship Council si lahko preberete na njihovi spletni strani

http://www.fsc.org/

 

Vir: vitababy.si/certifikati/19/fsc_certifikat/